Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Daarnaast gelden ook nog de volgende voorwaarden.

PRIJZEN EN AANBIEDINGEN

 • Prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.
 • Prijzen zijn exclusief afleverkosten, informeer naar onze bezorgkosten.
 • Eventuele tussentijdse prijsverhogingen, model- of kleurwijzigingen voorbehouden.
 • Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig.
   

BETALING

 • Indien betaling bij Garden Games binnen is, zal levering volgen conform afspraak.
 • Contante betaling, alleen mogelijk bij bedragen kleiner dan € 500,--, bij afhalen magazijn te Schijndel, tenzij uitdrukkelijk door ons anders is vermeld of overeengekomen.
 • Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is koper een vertragingsrente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente per jaar of voor het deel van dat jaar waarin zijn betalingsverzuim voorduurt.
   

LEVERING

 • Levering geschiedt af magazijn te Schijndel, tenzij door ons anders vermeld.
 • Bij levering kan kleurstelling anders zijn dan de afbeelding op de folder.
 • Aflevering geschiedt door afladen naast de vrachtauto van gekochte artikelen.
 • Bijgevoegde pak-/onderdelenlijst dient bij aflevering gecontroleerd te worden.
 • Levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling, of contant bij afhalen, tenzij uitdrukkelijk door ons anders is vermeld of overeengekomen.
 • Vanaf het moment van levering, draagt de koper het algehele risico voor het toestel.
 • Levering zal plaatsvinden conform omschrijving en kwaliteit en hoeveelheid als overeengekomen.
 • Door het plaatsen van een order bij Garden Games aanvaardt de koper deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en Garden Games.
   

RECLAMATIE

 • Reclames na ontvangst van goederen dienen onmiddellijk telefonisch gemeld te worden en schriftelijk of per e-mail binnen 10 dagen bevestigd te worden.
 • Direct waarneembare onvolkomenheden dienen aangetekend te worden op vervoersdocument
 • Eventuele oneffenheden door buigen of lassen worden niet aanvaard als reden tot ontbinding van de koopovereenkomst.
 • Wij accepteren geen retourzendingen zonder overleg vooraf.
   

EIGENDOM

 • Totdat de koopprijs volledig is betaald, blijft Garden Games eigenaar van de producten.
   

ANNULERING

 • Gehele of gedeeltelijke annulering alleen met toestemming en na schriftelijke bevestiging van Garden Games.
 • Na 9 dagen na opdrachtbevestiging berekenen wij 25% annuleringskosten.
   

AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien niet duidelijk anders aangegeven, is het schommeltoestel ontwikkeld voor gebruik door particulieren in de achtertuin. Garden Games sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat het toestel in openbare gelegenheden of voor commerciële doeleinden gebruikt wordt.
 • Garden Games sluit iedere aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, directe schade, indirecte schade of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.
 • Garden Games is niet aansprakelijk voor het niet of onjuist aanbrengen van geschikte valdempende ondergrond.
 • Garden Games behoudt zich het recht voor om wijzigingen in ontwerp, handleiding of uitvoering aan te brengen zonder dit vooraf kenbaar te maken.
   

GARANTIE
Garden Games garandeert de geleverde schommeltoestellen voor fabrieksfouten gedurende een periode van een jaar na aankoopdatum. Dit geldt alleen voor de eerste eigenaar, onder de volgende voorwaarden:

 • De defecten worden veroorzaakt door materiaalfouten of fabrieksfouten.
 • De aanwijzingen in de bijgeleverde handleiding zijn nauwgezet opgevolgd.
 • De garantie is niet van toepassing bij normale slijtage.
   

INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Alle modellen van Garden Games vallen onder het intellectuele eigendom van Garden Games en men is niet gerechtigd om de modellen, in zijn geheel of een gedeelte ervan na te maken.
 • Het octrooi is vastgelegd bij het Bureau voor Industriële eigendom.
 • Men is niet gerechtigd logo’s, tekeningen en vormgevingen of andere herkenningstekens op producten te verwijderen of na te maken.


PRIVACY

 • Alle gegevens die u verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, worden door ons geregistreerd en alleen gebruikt voor het afhandelen van uw opdracht en indien gewenst om u persoonlijke service te kunnen bieden.
 • Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of beschikbaar gesteld.

VEILIGHEID

 • Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de veiligheidsnormen van TUV.
 • Alleen toepassen voor particulier gebruik, tenzij duidelijk anders is aangegeven.
 • De constructie is geschikt voor kinderen en volwassenen tot 100 kg maximaal.
 • Laat kleine kinderen nooit van het toestel gebruik maken zonder toezicht van een volwassenen.
 • De accessoires dienen zo opgehangen te worden, dat de kans op botsen tegen obstakels zoals, bomen, muren of delen van de constructie wordt voorkomen.
 • De ondergrond moet vlak zijn en een schokdempende werking hebben bijv. boomschors of rubbervaltegels.


ONDERHOUD

 • De roestvaststalen constructie is nagenoeg onderhoudsvrij.
 • Conform toestelspecifieke onderhoudsvoorschriften.
 • De schommelhaken moeten in de juiste richting zijn afgesteld.
 • Regelmatige controle door een volwassene van alle onderdelen en touwen op vuil, slijtage, beschadigingen, stabiliteit, stand, draagvermogen en de bewegende delen zoals: harpsluitingen, hijsogen, schommelhaken, overige bevestigingsmaterialen.
 • Indien nodig aanbrengen van vet op de hijsogen waaraan de harpsluiting gekoppeld wordt.
 • Het aan- en afkoppelen van een accessoire aan een constructie, alsmede het instellen of aanpassen van de touwlengte mag alleen door een volwassene verricht worden.
 • Alle accessoires zijn ontworpen voor jaren speelplezier. Wij adviseren echter de accessoires in de winterperiode binnen te halen en op een droge plaats te bewaren